Rekrutacja to nie tylko przetwarzany przez nas mechanicznie proces. MyśliMY, oddychaMY, żyjeMY tym!

A zmiana zaczyna się od świetnych pomysłów.

Jesteśmy ogniwem, który z troską łączy dwa światy: pracownika i pracodawcy – zmieniamy życie pracownikom jednocześnie wspierając rozwój biznesów naszych klientów świadcząc usługi w zakresie leasingu pracowniczego, agencji pracy tymczasowej, doradztwa personalnego oraz legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Gwarantujemy świadczenie usług na najwyższym poziomie, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015. 

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Współpracujemy z firmami produkcyjnymi na terenie całego kraju.
Rekrutujemy i pomagamy w zatrudnieniu pracowników na różnych szczeblach.
Zapewniamy pracowników z Polski, Ukrainy oraz Azji.

Jakość usług:

Zapewniamy stałe monitorowanie oraz pomiar jakości usług

z wykorzystaniem wskaźników statystycznych, a także systematyczne badanie satysfakcji klienta.
duringduringduring

Szkolenie personelu:

Zapewniamy zapewnia systematyczne szkolenia

w obszarze najnowszych trendów rynkowych

w zróżnicowanych specjalnościach.
duringduringduring

Optymalizacja:

Zapewniamy stałą optymalizację

w zakresie efektywności i skuteczności działań

poprzez wprowadzanie nowych technologii

oraz innowacyjne metody zarządzania zasobami ludzkimi.
duringduringduring

DURING
W LICZBACH

300%

Wzrost obrotów

od 2020 do 2023 roku

110

klienci w 2023 roku

+1500

pracownicy w 2023 roku