employeeretention

Rekrutacja stała

Rozwiązania During Polska Sp. z o.o. w zakresie pracy stałej dają bezpośredni dostęp do najlepszych, sprawdzonych i wykwalifikowanych kandydatów. To wydajna i najpewniejsza droga do zatrudnienia ludzi precyzyjnie dopasowanych do potrzeb firmy. Jako doświadczeni specjaliści stosujemy profesjonalne metody sekwencyjno-rekrutacyjne, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.

Pracownicy tymczasowi

Praca tymczasowa to usługa polegająca na udostępnianiu pracowników During Polska Sp. z o.o. do dyspozycji naszych Klientów. Ty określasz czas, miejsce oraz charakter wykonywanych obowiązków. MY delegujemy do Twojej firmy wymaganą ilość pracowników, zarówno z Polski, Ukrainy, czy nawet Azji.

During Polska Sp. z o.o. proponuje swoim Klientom również usługę w zakresie wynajmu pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które muszą tymczasowo powiększyć zespół pracowników, w przypadku sezonowości w działalności Klienta i braków kadrowych.

Doradztwo personalne

Doradcy personalni During Polska Sp. z o.o. są odpowiedzialni za pozyskiwanie nowych pracowników, ale także za działania zmierzające do utrzymania obecnych i do wzrostu ich potencjału. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzą, stworzyliśmy dla Twojej firmy strategiczne plany rozwoju personelu

Usługi legalizacyjne

Legalizacja pobytu to proces polegający na dopełnieniu wszystkich potrzebnych formalności w celu umożliwienia cudzoziemcom uzyskania praw pobytu na terenie Polski, w tym również zawierają się działania związane z zezwoleniem na pracę aby można było podjąć legalne zatrudnienie. Firma During Polska Sp. z o.o. wspiera cały proces legalizacji cudzoziemców, co umożliwia poszerzenie horyzontów i otwarcie się na rynek zagraniczny.

Audyt zatrudnionych cudzoziemców

W ramach usługi zapewniamy kompleksowe sprawdzenie dokumentów w celu weryfikacji legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wskazujemy błędy i sugerujemy jaką procedurę należy wdrożyć aby zatrudnienie było zgodne z obowiązującym przepisami prawnymi.

Outsourcing procesu legalizacji

Dokonujemy wszystkich formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca:

  • wnioskujemy o wydanie zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
  • za naszym pośrednictwem pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce (karta pobytu)
  • dokonujemy zgłoszeń informacji o podjęciu, niepodjęciu, zakończeniu pracy przez cudzoziemca do odpowiednich urzędów

Konsultacje dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Słuchamy i reagujemy na indywidualne potrzeby naszych klientów bazując na naszym doświadczeniu.

Uzyskana wiedza pozwoli na samodzielne bezproblemowe zatrudnienie cudzoziemców.